EERLIJKHEID, BETROUWBAARHEID EN GELOOFWAARDIGHEID STAAN VOOR ONS VOOROP

TOI TOI & DIXI kennen betrouwbare merken met hoge kwaliteitsnormen. Compliance betekent voor ons dan ook meer dan alleen het naleven van regels en wetten. Verantwoordelijk handelen en waarden als eerlijkheid, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid zijn voor ons vanzelfsprekend. Ze vormen de basis voor het vertrouwen dat onze klanten en zakenpartners elke dag in ons stellen. Verantwoordelijkheid nemen betekent voor ons ook rechtmatig handelen. We vinden het uitermate belangrijk dat onze zakelijke transacties integer verlopen. Wij accepteren dan ook geen overeenkomsten die in strijd zijn met de regels.

De Gedragscode als basis

De beginselen waaraan iedereen zich binnen onze onderneming moet houden zijn vastgelegd in onze Gedragscode. Als het vermoeden bestaat dat bepaald gedrag of een bepaalde kwestie bij TOI TOI & DIXI in strijd is met de regels van de Gedragscode, andere beleidslijnen of de wet, wordt meteen actie ondernomen. Daarmee voorkomen we potentiële problemen en ernstige schade aan het bedrijf en onze werknemers.

DOWNLOAD DE BROCHURE

VEILIG EN ANONIEM WANGEDRAG MELDEN

Wij willen onze medewerkers, klanten, leveranciers en andere zakenpartners de kans geven mogelijke overtredingen te melden. Daarvoor hebben we het 'Laat het ons weten! klokkenluidersysteem' in het leven groepen. Tips kunnen wereldwijd en 24 uur per dag worden ingediend. Veilig, vertrouwelijk en, als dat wenselijk is, volledig anoniem. De regeling moet uiteraard op verantwoorde wijze worden gebruikt. Alleen wanneer de klokkenluider zeker is van zijn informatie mag hij deze doorgeven. Misleidende informatie of valse beschuldigingen mogen niet worden gemeld.

LET US KNOW

COMPLIANCE-HOTLINE

Tel.: +49 2102 9538001

Hotline +31 (0) 78 - 64 24 000 Online bestellen Online bestellen Vestigingen Vestigingen