Colofon

Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden voor verhuur en servicebedrijen

DIXI Sanitary Services B.V.
Ketelweg 67
3356LD Papendrecht

Tel: 078 - 64 24 000
Email: service@dixi.nl
Internet: www.dixi.nl


Manager
Rene Schreuder

 

Auteursrecht 
Alle teksten, afbeeldingen en ander gepubliceerd materiaal in de website alsmede informatie, gegevens en programma's zijn - tenzij anders aangegeven – eigendom van. Copyright TOI TOI & DIXI nv Elke reproductie, distributie, opslag, reproductie of verspreiding van de inhoud of de broncode van deze website is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming.

Ontkenning
Het materiaal en de informatie die hierin worden verstrekt vormen geen contract. Bovendien kan de informatie en diensten die hier omschrevenworden onjuistheden of fouten bevatten. Uit deze  bekendmaking kan niet worden geconcludeerd dat de gebruikte termen vrij zijn van industriële eigendomsrechten. De Operator staat niet in voor de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit en accuraatheid van de inhoud en opvraagbare gegevens. Ze worden gratis verstrekt zonder enige vorm van garantie. De exploitant wijst hierbij alle garanties met betrekking tot de informatie, producten en diensten, met inbegrip van alle garanties met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel, titel af. Als er geen opzet of grove nalatigheid, schending van contractuele verplichtingen of de toepasselijke wetgeving bestaat, is de exploitant niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele schade of gevolgschade of andere schade, inclusief gederfde winst.
TOI TOI & DIXI wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden die hier worden aangeduid door middel van externe links af. Dit zijn websites van derden waarover wij geen controle hebben. Verwante wijzigingen werden zorgvuldig door ons gecontroleerd voordat zij vrijkomen van deze links. Toch kan niet worden uitgesloten dat er inhoudelijke wijzigingen zijn aangebracht door de exploitant van de respectievelijke pagina's die de toepasselijke wetgeving of de beginselen van TOI TOI & DIXI schenden. TOI TOI & DIXI distantieert zich van dergelijke inhoud en nemen ook niet de

verantwoordelijk voor de bescherming van gegevens en  voorzorgsmaatregelen van de exploitanten van dergelijke websites.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die het mogelijk maken om op het apparaat van de gebruiker (pc, smartphone, e.d.) specifieke inlichtingen op te slaan die op dat apparaat betrekking hebben. Ze dienen in het bijzonder voor een verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van websites (bijv. voor de opslag van de voorkeurstaal of inloggegevens). Bovendien kunnen met cookies statistische gegevens over het gebruik van een website verzameld en ter verbetering van het aanbod geanalyseerd worden.
Principieel maakt men een onderscheid tussen tijdelijke en permanente cookies. Tijdelijke cookies blijven gedurende een bepaalde tijd op de computer van de gebruiker staan, bijv. zolang de gebruiker op de website surft of de browser geopend is. Permanente cookies blijven op de harde schijf opgeslagen, tot de gebruiker ze zelf verwijdert.
U kunt zelf het gebruik van de cookies beïnvloeden. In de meeste browsers is een optie voorzien waarmee u het opslaan van cookies kunt beperken of volledig kunt blokkeren. Toch wensen we u erop te wijzen dat het gebruik en met name het gebruiksgemak van onze website zonder het gebruik van cookies gedeeltelijk beperkt kunnen worden.

Cookies helpen ons om onze bezoekers beter te begrijpen en onze websites voortdurend te verbeteren. Bij het bezoeken van onze webpagina's worden er geen persoonsgegevens verzameld waarmee de identiteit van de gebruikers achterhaald kan worden. De gegevens die u ons voor contactdoeleinden meedeelt, worden vertrouwelijk en alleen voor het beoogde doel gebruikt.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaliter aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres worden afgekapt binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website, zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, te rapporteren over de website-activiteit en om andere met website en internet gerelateerde diensten aan de website-exploitanten door te geven. Uitgevoerd als onderdeel van Google Analytics zal uw IP-adres niet worden geassocieerd met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies 

door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser te weigeren; echter, wijzen wij u erop dat u eventueel niet alle mogelijkheden van deze website kunt gebruiken dan. U kunt het verzamelen van gegevens door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) bij Google en de verwerking van de gegevens door Google bovendien voorkomen, door het via de volgende link (http:// tools.google.com / dlpage / gaoptout? downloaden hl = nl) op uw browser in te geven.

Privacybeleid
Alle met betrekking tot  deze website TOI TOI & DIXI persoonlijke en zakelijke informatie zal door TOI TOI & DIXI worden behandeld in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming. TOI TOI & DIXI verwerkt en slaat de gegevens in verband met uw gebruik van de website alleen op voor de verwerking van het gebruikersproces en informatie voor statistische doeleinden. Gebruikersgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verkocht of verhuurd . Gegevenstoegang en profiel informatie over het gebruik van deze Website zal alleen anoniem worden opgeslagen. Ze worden uitsluitend gebruikt om de bezoekersgids te verbeteren en het aanbod te optimaliseren. Een conclusie met betrekking tot de persoon van de bezoeker of het gebruikspatroon is niet mogelijk. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen voor zolang het vereist en zolang het gebruik van de gebruiker zichtbaar wordt bij het opgeven van zijn gegevens.  Hoe hij daardoor TOI TOI & DIXI toegestaan heeft tot opslag en het gebruik wordt nageleefd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Met het gebruik van de communicatie aangeboden op de website van TOI TOI & DIXI erkent de gebruiker dat deze pagina in de eerste plaats bedoeld zijn voor contact met potentiële nieuwe klanten door interesse in de diensten van TOI TOI & DIXI  te wekken en stemt in met het hier beschreven gebruik van zijn gegevens . Bezwaar en dus verwijdering van de persoonlijke gegevens kan op elk moment als de gebruiker TOI TOI & DIXI een aanvraag per e-mail service@dixi.nl stuurt of op bovenstaand postadres daarvoor een aanvraag stuurt.