Algemene Voorwaarden

Verklaring AVG Dixi Sanitary Services B.V.

Dixi onderschrijft het belang van een deugdelijke bescherming van de privacy van personen. Dixi heeft haar organisatie daarop ingericht.

Dixi verwerkt persoonsgegevens enkel in beveiligde, geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde bestanden, in het kader van duidelijk bepaalde en gerechtvaardigde doeleinden. Deze gegevensverwerking is terzake dienend en beperkt tot het te bereiken doel; zoals het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.

Dixi is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en waarborgt een passende bescherming van haar bestanden. Dixi verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij overeengekomen of (wettelijk) verplicht.

Elke betrokkene heeft op schriftelijk verzoek het recht van inzage in de eigen gegevens, met het recht op correctie, verwijdering en/of verzet bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De contactgegevens van Dixi zijn:

Ketelweg 67,
3356 LD Papendrecht,
telefoon: 078-6424000.
KVK 24328988
Email: [email protected]

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Toiletten

Algemene Voorwaarden

Containers

Hotline +31 (0) 78 - 64 24 000 Online bestellen Online bestellen Vestigingen Vestigingen